Nová akcia

03.02.2010 14:24

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.